ZŠ Uhelný Trh Praha1

ZŠ Uhelný Trh Praha1, Reference, A-Z Bau ​Zakázku jsme vyhráli v létě roku 2011 a dokončili v řijnu těhož roku. Jednalo se celkovou rekonstrukci střešního pláště, opravu římsy a nové fasady na štítech budovy.