Reference

Stavební firma A-Z Bau vznikla transformací střediska klempířů a pokrývačů

Pražského stavebního podniku a stavební firmy Velstav s.r.o.

K nejdůležitějším realizovaným stavbám firmy patří: 

ImageHlavní nádraží - Fantova budova

 

Reference, A-Z Bau

Adaptace Malostranské besedy

Tato zakázka je v historii naší firmy zcela nejprestižnějším a objemově největším dílem. Práce zde probíhaly téměř tři roky. Předvedli jsme zde unikátní práci našeho tesařského střediska, které dle návrhu ..


 

ImageUměleckoprůmyslové muzeum v Praze

 

Reference, A-Z Bau

Masarykovo nádraží

Na generální opravě střechy vstupní haly jsme se zúčastnili jako dodavatelé střešního pláště z šablon Prefa, tepelné izolace a PVC. Opět rekordní čas a perfektní řemeslo. ... 

 

Reference, A-Z Bau

Kostel svatého Mikuláše

Na opravě kostela svatého Mikuláše na Malé straně jsme se poprvé podíleli v roce 1999, kdy probíhala společná oprava budov Matematické fakulty a zázemí svatého Mikuláše. Byli jsme osloveni Konsit ... 

 

Reference, A-Z Bau

Valdštejnská jízdárna

Opět jedna z nejprestižnějších a nejkrásnějších střech, dokazující výsadní postavení společnosti A-Z Bau s.r.o. mezi firmami zabývajícími se střešními plášti a konstrukcemi. Perfektně provedené položení staropražských prejzů včetně bezchybných volských ... 

 

Reference, A-Z Bau

Hradební

Jedná se o objekt studentských kolejí v Hradební ulici. Hlavním dodavatelem byla Konsit a.s. a investorem HAMU. Stavba se realizovala v roce 2007. Naše práce spočívali v kompletní generální opravě krovu, ... 

 

Reference, A-Z Bau

VŠCHT v Dejvicích - ANTIKO

V červenci 2012 jsme zvítězili, jako nejvhodnější a nejlevnější uchazeč o státní zakázku ,,Výměna střešního pláště na budově VŠCHT" ve Studentské ulici v pražských Dejvicích. Na této zakázce jsme demontovali ... 

 

Reference, A-Z Bau

Klárov - stavební ráj společnosti A-Z Bau s.r.o.

V průběhu devadesátých let měla naše společnost obrovské štěstí na získávání zakázek v oblasti Klárova. Mimo samostatně prezentované Valdštejnské jízdárny jsme zrealizovali střechy Valdštejnské 1, Letenské 1a2, celý areál Akademie ... 

 

Reference, A-Z Bau

Arcibiskupství

Na arcibiskupském paláci jsme pracovali v několika etapách. Nejprve jsme v roce 1997 rekonstruovali střechu bývalých koníren, nyní technicko-hospodářkou budovu nad Jelením příkopem ve skladbě bobrovka měď. Po té jsme .

 

Reference, A-Z Bau

Karmelitská

Tato zakázka byla opravdovým oříškem. Vzhledem k rušnosti místa jsme museli postavit lešení jak v Karmelitské na chodníku tak i na Malostranském náměstí. Problémy jsme měli i díky tramvajím, které ... 

 

Reference, A-Z Bau

Dům U zlatého hada - Karlova ulice

V roce 1998 jsme společně se společností UNIX zrestaurovali Dům u zlatého hada v Karlově ulici. Tesařské práce, pokrývačské práce / prejza/ a klempířské práce / měď/. ... 

 

Reference, A-Z Bau

Pražský hrad

V roce 2001 jsme byli vybráni Konsitem a.s. k výměně prejzové krytiny na Rožmberském paláci na Pražském Hradě. Tato rekonstrukce probíhala od ledna do června, čili polovina v zimních měsících a ... 

 

Reference, A-Z Bau

Belgická ambasáda

Budova je rezidencí belgického ambasadora. Na této budově jsme realizovali kompletní výměnu střešního pláště ve skladbě měď, prejza, částečné zateplení. Klempířské prvky byly předělány do přesných kopií původní stavby, s ... 


 

Reference, A-Z Bau

Anežský klášter - Národní galerie

Tuto veřejnou zakázku jsme získali v soutěži ve společenství s Gema art v srpnu 2012. Jelikož v zadání se počítalo s překládáním staré prejzy a doplněním chybějící novou, což se ukázalo ... 

 

Reference, A-Z Bau

Roztocký zámeček

V lednu 2012 jsme zvítězili v soutěži o rekonstrukci střešního pláště, krovů a stropů na Roztockém zámečku. Za pouhých 140 dnů v zimních měsících jsme předali perfektně opravené konstrukce včetně ... 

 

Reference, A-Z Bau

Čechova 28,30 Praha 7

Nové střešní pláště na domech Čechova 28 a 30 jsme realizovali pro PSO s.r.o. v roce 2005. Jednalo se o konstrukce krovů, krytinu z pálených bobrovek a mědi. ... 

 

Reference, A-Z Bau

Staroměstská radnice

Jedna z prvních zakázek, kterou jsem s otcem získal na počátku našeho podnikání ve stavebnictví byla severní strana Staroměstské radnice. V roce 1991 jsme ji pro pražský magistrát zrealizovali za ... 


 

Reference, A-Z Bau

Lodecká

Lodecká 2 je již celé desetiletí místem našich neustále pokračujících stavebních prací. Majitel SVJ Lodecká je s naší společností spokojen, takže nás oslovuje na údržbu své nemovitosti. Na tomto domě ... 

 

Reference, A-Z Bau

Radnice MČ Praha 4 v Táborské ulici

Mistrná ukázka perfektího řemesla a organizace práce společnosti A-Z Bau dokazující její výsadní postavení v české republice. Perfektní klempířské zpracování jak věže tak střešního pláště. Mistrná práce pokrývačů na zastřešení ... 

 

Reference, A-Z Bau

Pyšely - rodinný dům

Malá ukázka toho, že perfektní práci umíme odvést nejen na známých historických budovách, ale i na běžném vesnickém stavení. ... 

 

Reference, A-Z Bau

Pařížská

Rekonstrukce střešního pláště, oprava krovu, zateplení, montáže střešních oken a oplechování nové fasády proběhlo v roce 2006. Jednalo se o subdodávku pro Konsit a.s. Z dokumentace je patrná perfektní detailní 

 

Reference, A-Z Bau

ZŠ Lysolaje

Jednalo se o nástavbu a vestavbu dvou počítačových tříd na hlavní budově ZŠ v Lysolajích. Stavba probíhala na podzim roku 2010 a byla dokončena v rekordní době tří měsíců. Mimo ... 

 

Reference, A-Z Bau

ZŠ Uhelný Trh Praha 1

Zakázku jsme vyhráli v létě roku 2011 a dokončili v řijnu těhož roku. Jednalo se celkovou rekonstrukci střešního pláště, opravu římsy a nové fasady na štítech budovy. ... 

 

Reference, A-Z Bau

Maiselova synagoga - Maiselova, Praha 1

V roce 1993 prošla Maiselova synagoga rozsáhlou rekonstrukcí. Generálním dodavatelem byla společnost Rekonstrukce a fasády - RaF s.r.o. Ta si zvolila na dodání nového střešního pláště a opravu krovu naší ... 

 

Reference, A-Z Bau

Vila U Vorlíků

Další ukázka bezchybné a přesné řemeslné práce na domě belgického ambasadora v Pražském Bubenči. ... 

 

Reference, A-Z Bau

Hollarovo náměstí

Tuto střechu jsme realizovali v roce 2008 pro společnost PSO s.r.o. Střecha je kompletně provedena z Rheizinku. Na této zakázce jsme zateplovali střešní plášť, montovali Velux okna, provedli bednění i klempířské ... 

 

Reference, A-Z Bau

Klimentská

Jednalo se rekonstrukci balkónů a teras na bytovém bloku Klimentská, Lannova a Barvířská. Rekonstrukce probíhala v 2.pololetí roku 2009. Smutné na této zakázce bylo, že investor nenechal před rekonstrukcí vyměnit ... 


 

Image​​

Thunovská Praha 1

Na podzim 2012 jsme získali zakázku od SVJ Thunovská na generální opravu střech a dvou půdních vestaveb. .. 

Reference, A-Z Bau

Mateřská škola Revoluční, Praha 1

Poddodávka pro Gema art na jaře roku 2012. kompletní GO střešního pláště a oplechování fasád do mědi. 

 

Reference, A-Z Bau

Želeč - obecní kostelík

V roce 2007 jsme si zaskočili do malé obce Želeč, nedaleko od Žatce. Zde jsme opravili krov a následně zrekonsruovali střešní plášť včetně věže se zvonicí. ... 

 

Reference, A-Z Bau

Karlova 10

Kompletní oprava krovů, střešního pláště /bobrovka a prejza/, a klempířských prvků na dvorním bloku budov mezi Karlovou ulicí a Anenským náměstím. Rekonstrukce proběhla v roce 1999. Investorem byla Židovská obec. ... 

 

Reference, A-Z Bau

Hlahol - soubor budov mezi ul. Vojtěšskou a Masarykovým nábřežím

Na začátku listopadu 1998 jsme byli požádáni představiteli spolku Hlahol zda by jsme byli schopni do konce roku zrekonstruovat obě střechy zastřešující budovy Hlaholu. Tímto termínem byl podmíněn grant památkového ... 

 

Reference, A-Z Bau

Zámeček Nikolajka

Rekonstrukci zámečku Nikolajka jsme prováděli v roce 1998 společně se společností Sefimota. Objem prací se skládal z nového krovu, stropních trámů a střeního pláště. ...