Anežský klášter - Národní galerie

Anežský klášter - Národní galerieTuto veřejnou zakázku jsme získali v soutěži ve společenství s Gema art v srpnu 2012. Jelikož v zadání se počítalo s překládáním staré prejzy a doplněním chybějící novou, což se ukázalo jako nesplnitelné vzhledem k nestejným rozměrům. Rozhodlo se v průběhu stavby o použití pouze nových prejz.