Zámeček Nikolajka

Zámeček Nikolajka, Reference, A-Z Bau​Rekonstrukci zámečku Nikolajka jsme prováděli v roce 1998 společně se společností Sefimota. Objem prací se skládal z nového krovu, stropních trámů a střeního pláště.