Arcibiskupství

ArcibiskupstvíNa arcibiskupském paláci jsme pracovali v několika etapách. Nejprve jsme v roce 1997 rekonstruovali střechu bývalých koníren, nyní technicko-hospodářkou budovu nad Jelením příkopem ve skladbě bobrovka měď. Po té jsme v roce 1998 zrekonstruovali střechu křídla sousedícího s Pražským hradem ve skladbě štípaná břidlice a měď. Naposledy jsme v roce 2002 realizovali novou krytinu na celém středním traktu ve složení prejz a měď.